สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   52  
2 Sep 2023   67  
3 Sep 2023   61  
4 Sep 2023   75  
5 Sep 2023   53  
6 Sep 2023   100  
7 Sep 2023   117  
8 Sep 2023   67  
9 Sep 2023   80  
10 Sep 2023   69  
11 Sep 2023   64  
12 Sep 2023   67  
13 Sep 2023   63  
14 Sep 2023   74  
15 Sep 2023   60  
16 Sep 2023   80  
17 Sep 2023   71  
18 Sep 2023   88  
19 Sep 2023   71  
20 Sep 2023   66  
21 Sep 2023   53  
22 Sep 2023   33  
23 Sep 2023   0  
24 Sep 2023   0  
25 Sep 2023   0  
26 Sep 2023   0  
27 Sep 2023   0  
28 Sep 2023   0  
29 Sep 2023   0  
30 Sep 2023   0