สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   68  
2 Aug 2023   53  
3 Aug 2023   58  
4 Aug 2023   72  
5 Aug 2023   46  
6 Aug 2023   55  
7 Aug 2023   61  
8 Aug 2023   63  
9 Aug 2023   84  
10 Aug 2023   144  
11 Aug 2023   122  
12 Aug 2023   111  
13 Aug 2023   63  
14 Aug 2023   68  
15 Aug 2023   55  
16 Aug 2023   103  
17 Aug 2023   108  
18 Aug 2023   96  
19 Aug 2023   75  
20 Aug 2023   63  
21 Aug 2023   105  
22 Aug 2023   83  
23 Aug 2023   54  
24 Aug 2023   59  
25 Aug 2023   67  
26 Aug 2023   204  
27 Aug 2023   41  
28 Aug 2023   56  
29 Aug 2023   47  
30 Aug 2023   60  
31 Aug 2023   61