สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   62  
2 Jul 2023   62  
3 Jul 2023   75  
4 Jul 2023   69  
5 Jul 2023   65  
6 Jul 2023   62  
7 Jul 2023   55  
8 Jul 2023   49  
9 Jul 2023   81  
10 Jul 2023   59  
11 Jul 2023   63  
12 Jul 2023   78  
13 Jul 2023   65  
14 Jul 2023   73  
15 Jul 2023   53  
16 Jul 2023   63  
17 Jul 2023   72  
18 Jul 2023   74  
19 Jul 2023   61  
20 Jul 2023   73  
21 Jul 2023   95  
22 Jul 2023   57  
23 Jul 2023   56  
24 Jul 2023   67  
25 Jul 2023   66  
26 Jul 2023   56  
27 Jul 2023   56  
28 Jul 2023   65  
29 Jul 2023   59  
30 Jul 2023   64  
31 Jul 2023   78