สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   60  
2 Jun 2023   71  
3 Jun 2023   61  
4 Jun 2023   60  
5 Jun 2023   58  
6 Jun 2023   71  
7 Jun 2023   91  
8 Jun 2023   84  
9 Jun 2023   58  
10 Jun 2023   64  
11 Jun 2023   77  
12 Jun 2023   58  
13 Jun 2023   67  
14 Jun 2023   58  
15 Jun 2023   70  
16 Jun 2023   60  
17 Jun 2023   60  
18 Jun 2023   73  
19 Jun 2023   57  
20 Jun 2023   60  
21 Jun 2023   60  
22 Jun 2023   95  
23 Jun 2023   86  
24 Jun 2023   64  
25 Jun 2023   59  
26 Jun 2023   79  
27 Jun 2023   57  
28 Jun 2023   67  
29 Jun 2023   63  
30 Jun 2023   64