สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   74  
2 May 2023   56  
3 May 2023   64  
4 May 2023   77  
5 May 2023   64  
6 May 2023   48  
7 May 2023   67  
8 May 2023   65  
9 May 2023   77  
10 May 2023   67  
11 May 2023   72  
12 May 2023   61  
13 May 2023   62  
14 May 2023   49  
15 May 2023   65  
16 May 2023   78  
17 May 2023   85  
18 May 2023   68  
19 May 2023   72  
20 May 2023   66  
21 May 2023   57  
22 May 2023   47  
23 May 2023   63  
24 May 2023   75  
25 May 2023   54  
26 May 2023   68  
27 May 2023   55  
28 May 2023   56  
29 May 2023   62  
30 May 2023   72  
31 May 2023   89