สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   77  
2 Apr 2023   55  
3 Apr 2023   70  
4 Apr 2023   78  
5 Apr 2023   68  
6 Apr 2023   71  
7 Apr 2023   57  
8 Apr 2023   74  
9 Apr 2023   64  
10 Apr 2023   61  
11 Apr 2023   70  
12 Apr 2023   67  
13 Apr 2023   75  
14 Apr 2023   52  
15 Apr 2023   77  
16 Apr 2023   57  
17 Apr 2023   53  
18 Apr 2023   52  
19 Apr 2023   78  
20 Apr 2023   77  
21 Apr 2023   65  
22 Apr 2023   71  
23 Apr 2023   58  
24 Apr 2023   74  
25 Apr 2023   49  
26 Apr 2023   80  
27 Apr 2023   61  
28 Apr 2023   72  
29 Apr 2023   58  
30 Apr 2023   63