สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   68  
2 Feb 2023   77  
3 Feb 2023   65  
4 Feb 2023   80  
5 Feb 2023   59  
6 Feb 2023   58  
7 Feb 2023   63  
8 Feb 2023   91  
9 Feb 2023   59  
10 Feb 2023   58  
11 Feb 2023   64  
12 Feb 2023   61  
13 Feb 2023   49  
14 Feb 2023   81  
15 Feb 2023   80  
16 Feb 2023   78  
17 Feb 2023   49  
18 Feb 2023   50  
19 Feb 2023   33  
20 Feb 2023   76  
21 Feb 2023   56  
22 Feb 2023   59  
23 Feb 2023   65  
24 Feb 2023   60  
25 Feb 2023   62  
26 Feb 2023   52  
27 Feb 2023   61  
28 Feb 2023   70