สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   53  
2 Jan 2023   49  
3 Jan 2023   60  
4 Jan 2023   60  
5 Jan 2023   61  
6 Jan 2023   60  
7 Jan 2023   67  
8 Jan 2023   59  
9 Jan 2023   53  
10 Jan 2023   55  
11 Jan 2023   70  
12 Jan 2023   55  
13 Jan 2023   50  
14 Jan 2023   48  
15 Jan 2023   66  
16 Jan 2023   46  
17 Jan 2023   52  
18 Jan 2023   75  
19 Jan 2023   48  
20 Jan 2023   61  
21 Jan 2023   52  
22 Jan 2023   66  
23 Jan 2023   68  
24 Jan 2023   67  
25 Jan 2023   82  
26 Jan 2023   74  
27 Jan 2023   63  
28 Jan 2023   64  
29 Jan 2023   62  
30 Jan 2023   42  
31 Jan 2023   59